Yeni Fikirler – Görsel Sanatçı Deniz Beşer İle Röportaj

”There are great advantages to making interdisciplinary production and melting these mediums in a pot. This type of production not only brings visual richness, but also brings different platforms to individuals who switch between different practices, where they can breathe and make new experiments…”


”Disiplinlerarası üretim yapmanın ve bu medyumları bir potada eritmenin büyük avantajları söz konusu. Bu tip bir üretim görsel bir zenginlik getirdiği kadar farklı pratikler arasında geçiş yapan bireylere nefes alabileceği ve yeni deneyler yapabileceği farklı platformlarıda beraberinde getiriyor…”

Yeni Fikirler, interview by Burak Alıcı, August, 2018

Read the full online interview here