ICAF – Röportajlar Serisi: Deniz Beşer ile Fanzin ve Sanat Pratikleri Üzerine

İstanbul Comics & Art Festival (ICAF), interview by Asena Hayal, September, 2018