Kültür Sanat Haritası-Deniz Beşer / Open Performance Space

”Istanbul Performance Art opens the production areas of performance artists all over the world to the audience. The series continues with the art studio of Vienna/Istanbul-based interdisciplinary artist Deniz Beser…”


”İstanbul Performance Art, tüm dünyada performans sanatçılarının üretim alanlarını izleyicilere açıyor. Seri Viyana/İstanbul merkezli disiplinlerarası sanatçı Deniz Beşer’in atölyesi ile devam ediyor…”

Kültür Sanat Haritası, February, 2018

Read the full online news here