Gaia Dergi – Açık Stüdyo Günleri Başlarken

”The number of events organized in independent art spaces and autonomous spaces in Austria is considerably higher than in Turkey. In this direction, our biggest motivation was to be able to experience an autonomous structure even for 3 days a year without being under the roof of galleries or other institutions, and to show our new proposals in the kitchen of the business, in our art studios…”


Avusturya’da bağımsız sanat alanları ve otonom alanlarda düzenlenen etkinliklerin sayısı Türkiye’ye göre bir hayli fazla. Bu doğrultuda galeri veya diğer kurumların çatısı altında olmadan otonom bir yapıyı senede 3 günlüğüne de olsa deneyimleyebilmek ve yeni önermelerimizi işin mutfağında yani atölyelerimizde göstermek bu projeyi sürdürmekteki en büyük motivasyonumuzdu.

Gaia Dergi, interview by Avni Onur Sevinç, October, 2019

Read the full online article here