Birgün – Açık Stüdyo Günleri kapılarını açıyor

”Within the scope of Open Studio Days, coordinated by Deniz Beşer as a non-profit, sponsored organization, visitors will be guests in the working environments of the artists by reaching from one art studio to another via the map. Open Studio Days, which has an independent structure for exhibiting art and “networking”, which is one of the important elements of today’s art world, also aims to provide everyone’s access to art…”


”Deniz Beşer tarafından kar amacı gütmeyen, sponsorsuz bir organizasyon olarak koordine edilen Açık Stüdyo Günleri kapsamında ziyaretçiler harita aracılığıyla bir atölyeden diğerine ulaşarak sanatçıların çalışma ortamlarına misafir olacak. Sanatı sergileme ve günümüz sanat dünyasının önemli unsurlardan biri olan ”ağ oluşturma” için bağımsız bir yapı anlayışı güden Açık Stüdyo Günleri, aynı zamanda herkesin sanata erişimini amaçlıyor…”

Birgün, September, 2019

Read the full online news here