Dergi Park – “Janus”, “Buluntu” ve “Heyt be!” Fanzinler Bağlamında Bir Tanıtım Aracı Olarak Fanzinlerin Değerlendirilmesi

”Türkiye’de fanzin denince akla gelen en popüler ve tanınan fanzinlerden biri olan “Heyt Be! Fanzin”, 2010 yılında Deniz Beşer, Sedef Karakaş ve Barış Sinsi’nin çalışmalarıyla İstanbul’da kurulmuştur. İstanbul ve yurtdışında da çalışmalarını sürdüren fanzin kurucularından Deniz Beşer, literatür taramalarında en çok karşılaşılan ve kaynaklarda röportajları ve bilgileri en çok bulunan isim olmuştur. Bu nedenle bölüm, fanzin kurucusu ve sanatçı Deniz Beşer’in taranan kaynaklarda karşılaşılan röportajları ve yazılarına atıfta bulunularak yazılmıştır”


“Heyt Be! Fanzin” was established in 2010 in Istanbul with the work of Deniz Beşer, Sedef Karakaş and Barış Sinsi. Deniz Beşer, one of the founders of fanzines, who continues her work in Istanbul and abroad, has been the most encountered name in literature reviews and the most interviews and information in the sources. For this reason, the section was written by referring to the interviews and articles of the fanzine founder and artist Deniz Beşer encountered in the scanned sources.

Article by Ahment Mansuroğlu, 2021