Bad Weather Press – Fanzineist Vienna

”Fanzineist is a Viennese publishing festival run by artist Deniz Beser. The type of exhibitor we find is very varied and basically has no filter to participate in, which enriches the content of the publications. The first two editions, in 2016 and 2017, took place in Istanbul while the last two took place in Vienna. This year, the edition will be online (on the famous World Wide Web where we spent our lives in 2020 and the rest of the 2021). The truth is that this year’s list of participants is fun and I would have given anything to be present. For now, this is the link to go to the online fair…”


”Fanzineist és un festival de publicacions vienès dirigit per l’artista Deniz Beser El tipus d’expositor que hi trobem és molt variat i bàsicament, no te cap filtre per participar-hi, fet que enriqueix el contingut de les publicacions. Les dues primeres edicions, el 2016 i 2017 varen tenir lloc a Istambul mentre que les dues últimes ho varen fer a Viena. Enguany, l’edició es farà online (al famós World Wide Web on hi hem passat la vida el 2020 i el que ens queda del 21…). La veritat és que la llista de participants d’enguany fa goig i hauria donat el que fos perquè fos presencial. De moment, aquest es el per anar a la fira online…”

Bad Weather Press, article by Pere Saguer, July 2022

Read the full online article here