Unlimited – Bir araya gelme ve dayanışma

”2014’ten bu yana sanatçıların ve sanatçı gruplarının ev ve atölyelerini ziyarete açtıkları Açık Stüdyo Günleri bu sene 2-4 Ekim’de yedinci kez gerçekleşiyor. Başlangıcından beri gönüllülük esasıyla yürütülen ve sanatçı ile izleyici arasında organik diyaloglara alan açan bu etkinliği kurucusu ve koordinatörü Deniz Beşer ile konuştuk…”


”Open Studio Days, where artists and artist groups have opened their homes and workshops to visitors since 2014, is taking place for the seventh time this year on October 2-4. We talked to Deniz Beşer, the founder and coordinator of this event, which has been carried out on a voluntary basis since its inception and opened space for organic dialogues between the artist and the audience…”

Artunlimited, interview by Rana Kelleci, September, 2020

Read the full online interview here