İmc Tv – Fanzineist- Zine Fest of İstanbul 2016

”Festival coordinator Deniz Beser is explaining Fanzineist- Zine Fest Of Istanbul 2016 to ”Art at 7”. Fanzineist, which took place on April 22-23-24, 2016, is a meeting of independent publications including +80 fanzines (photocopy magazines) that have adopted the “do it yourself” culture from home and abroad…”


”Festival koordinatörü Deniz Beşer, Fanzineist – Zine Fest Of Istanbul 2016’yı ”7’de Sanat”a anlatıyor. 22-23-24 Nisan 2016’da gerçekleşmiş olan Fanzineist, yurt içi ve yurt dışından “kendin yap” kültürünü benimsemiş olan +80 fanzinin (fotokopi dergi) dahil olduğu bir bağımsız yayınlar buluşmasıdır…”

İmc Tv, interview by Delal Külek, April, 2016